معرفی و بررسی کتاب تئوری انتخاب از ویلیام گلاسر

تئوری انتخاب نام کتابی از ویلیام گلاسر است که در آن به روانشناسی مدرن می‌پردازد و نظریه خودش یعنی انتخاب را مطرح می‌کند. این کتاب نه فقط یک کتاب تخصصی در زمنیه روانشناسی، بلکه کتابی مناسب برای همه افراد است. همه ما هر روز درگیر انتخاب‌های مختلف هستیم و هر کدام از این انتخاب‌ها می‌تواند …

ادامه مطلب