زندگی ادامه دارد! همراه چند راهکار برای مقابله با ناامیدی

زندگی ادامه دارد ! بله درست خواندید! هر اتفاقی هم که رقم بخورد، بازهم زندگی به سمت آینده در حال حرکت است، پس چرا ناامیدن شدن را انتخاب می‌کنید؟ برای همه ما پیش آمده ‌است که احساس کردیم دیگر کنترلی روی زندگی نداریم و نمی‌توانیم به خواسته‌ها و اهداف‌مان برسیم. به خصوص با سخت‌تر شدن …

ادامه مطلب