کنترل افکار منفی را چطور به دست بگیریم

کنترل افکار منفی یکی از ویژگی‌هایی است که امروزه همه ما به آن نیاز داریم. از اتفاقات ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی در اطراف‌مان بگیر تا تورم و مشکلات اجتماعی، همه باعث می‌شوند تا افکار منفی تبدیل به بخشی از روتین زندگی‌مان شوند و افکار مثبت اصلا جایی برای نشان دادن خود پیدا نکنند. همیشه در …

ادامه مطلب