زندگی سخته اما ارزش جنگیدن برای رسیدن به خواسته هامون رو داره

زندگی سخته درست است ولی برای زندگی کردن باید تلاش کرد و جنگید. متاسفانه امروزه افراد زیادی هستند که فقط زنده هستند و هیچ لذتی از زندگی‌شان نمی‌برند و در واقع هیچ تلاشی هم برای زندگی کردن نمی‌کنند. برای آنها هیچ موقعیت شادی در زندگی وجود ندارد و فکر می‌کنند که همیشه یک نفر از …

ادامه مطلب