مریم میرزاخانی ; دختر نابغه اولین‌ها

مریم میرزاخانی دختر نابغه‌ای که اولین‌ها را به نام خودش ثبت کرده‌ است. مهم نیست عاشق ریاضی باشید یا مثل من رابطه خوبی با آن نداشته باشید. با شنیدن خبر فوت ناگهانی مریم بهت و غمی عمیق را تجربه کرده‌اید. به پاس تمام خدماتی که او به دنیا و علم ریاضی داشته و البته به …

ادامه مطلب