مجسمه دختر بی‌ پروا وال‌استریت نماد خودباوری بانوان

مجسمه دختر بی‌ پروا : ۸ مارس روز جهانی بانوان در سراسر این کره خاکی کلی مراسم های جالب برگزار شد اما یک اتفاق در نیویورک نظرها را خیلی جلب کرد، در خیابان وال استریت که مراکز مالی و بورس امریکا در آنجا متمرکز شدند و قلب مبادلات مالی جهان لقب دارد مجسمه‌ای معروف از …

ادامه مطلب