بهترین کتاب های خودشناسی از نظر سبکتو برای مطالعه

گشتن به دنبال بهترین کتاب های خودشناسی از آن دست جستجویی‌هایی است که همه ما حداقل یکبار انجام دادیم و می‌خواستیم لیستی پیدا کنیم که بهترین‌ها را در خود داشته باشد. دنیای امروز یه ما انسان‌ها دیگر فرصت خودشناسی نمی‌دهد و با کلی از اطلاعات از طریق اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌ها و… احاطه شده‌ایم. اما …

ادامه مطلب