لباس شما روی عملکرد و شغل شما تاثیرگذار است

لباس هایی بپوشید که مناسب شغل رویایی‌تان است، حتی اگر اکنون آن شغل را ندارید. آنقدر به این کار ادامه دهید تا به شغل و آینده مورد نظرتان برسید. افراد موفق و حرفه‌ای همیشه از این جمله پیروی کرده‌اند اما این تنها یک نصیحت دوستانه نیست که توسط برخی افراد معروف گفته شده باشد و …

ادامه مطلب