برای هر تصمیم گیری چقدر وقت صرف کنیم

تصمیم گیری بخش جدا نشدنی از زندگی است و ما هر روز و هر لحظه در حال انتخاب هستیم. گاهی با تصمیمات مهمی روبرو می‌شویم که می‌تواند مسیر زندگی ما را به طور کلی تغییر دهد و گاهی هم مواجه با تصمیمات ساده‌ای مثل انتخاب لباس هر روزمان هستیم. برای اینکه بهترین تصمیم را بگیریم …

ادامه مطلب

قدرت تصمیم گیری و عادت‌های اجتماعی ; ابزاری برای رسیدن به اهداف

قدرت تصمیم گیری یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به اهداف و آرزوهایمان است. تصمیم‌گیری همانقدر که می‌تواند نشان دهنده قدرت باشد، به همان میزان هم خیلی راحت تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیرد. احساسات، صحبت‌های اطرافیان و رفتارهای جامعه از جمله عواملی هستند که می‌توانند تصمیمات ما را تغییر دهند. در این میکرومقاله از …

ادامه مطلب