اهداف کارآفرینان و استارت آپ های ایرانی در سال جدید ۱۳۹۶

ما هم خودمان را جزئی از خانواده بزرگ استارت آپ های ایرانی می‌دانیم. در روزهای پایانی سال داشتم سعی می‌کردم اهداف و برنامه های خودم را برای سال جدید مشخص کنم اینکه به کجا می‌خواهم برسم و چه چیزی در سبک زندگی‌ام باید اضافه یا حذف شود. در همین افکارم بودم که به این نکته …

ادامه مطلب