معرفی کتاب هزار و یک شب داستان‌های کهن ایرانی

کتاب هزار و یک شب (One Thousand and One Nights) یکی از کتاب‌های ارزشمند هم نظر داستانی و هم از نظر تاریخی است. این کتاب که در دل داستان اصلی، داستان‌هایی با موضوعات متفاوت دیگر هم مطرح می‌کند، یکی از شاهکارهای کتاب داستان محسوب می‌شود. این که این کتاب اصلیتش مربوط به چه کشوری است …

ادامه مطلب