نتیجه مطلوب در کسب و کار با درس‌هایی از شطرنج

نتیجه مطلوب در هر کاری نشان دهنده آن است که ما به هدفمان و یا تعریفی که از موفقیت داریم رسیدیم. اما این نتیجه مطلوب به راحتی به دست نمی‌آید. شطرنج یکی از ورزش‌های مهم فکر در دنیاست. تا به حال به آن دقت کرده‌اید؟ برخلاف سایر بازی‌ها در شطرنج هیچ چیزی به نام شانس …

ادامه مطلب