زندگی کن و از تمام لحظات آن لذت ببر

زندگی کن و قدر لحظه‌هایت را بدان. شاید این جمله را از افراد مسن و مادر بزرگ و پدربزرگ‌ها زیاد شنیده باشید. اما چقدر به آن عمل می‌کنید؟ افراد بسیاری تصور می‌کنند که برای خوشحال و خوشبخت بودن کاری از دست خودشان برنمی‌آید و همیشه عوامل خارجی هستند که تعیین کننده شادی آنها هستند، عواملی …

ادامه مطلب