راز زندگی چیست و چطور به آن برسیم؟

راز زندگی چیست؟ این سوالی است که شاید پرسیدن آن خیلی متداول به نظر نرسد و حتی افرادی که این سوال را از خودشان می‌پرسند بسیار کم باشند، اما شاید به همین خاطر هم است که افراد موفق هم کم هستند و ثروت جهان دست تنها ۱۰٪ از مردم جهان است. تا به حال از …

ادامه مطلب

چطور یک زندگی راحت و آرام داشته باشیم؟

زندگی راحت از نظر شما چه نوع زندگی است؟ اینکه هر زمان دوست داشتید هر کاری که دوست داشتید انجام دهید؟ یا اینکه مجبور نباشید سرکار بروید؟ یا همیشه در سفر باشید؟ وقتی از زندگی راحت صحبت می‌کنیم، تعریف هر کدام از ما متفاوت می‌شود اما افراد بسیاری هستند که داشتن زندگی راحت را در …

ادامه مطلب