شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت چیست و چطور به موفقیت کمک می‌کند

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت، نه تنها یکی از رشته‌های پرطرفدار علم روانشناسی است، بلکه در بین مردم عادی هم طرفداران زیادی دارد. بسیاری از مدیران منابع انسانی امروزه از افراد می‌خواهند تا برخی از تست‌های شخصیت شناسی را انجام دهند تا براساس آن تصمیم بگیرند که آیا فرد مناسبی برای شغل مورد نظر هست …

ادامه مطلب