بهترین کتاب های ایرانی که حتما باید بخوانید

بهترین کتاب های ایرانی می‌تواند خیلی گسترده و زیاد باشد. در واقع وقتی از کتاب‌هایی که نویسندگان ایرانی دارند صحبت می‌کنیم، از هزاران سال فرهنگ و تمدن و تاریخ حرف می‌زنیم. فرهنگ ایران از گذشته تا امروز وابستگی عجیبی به داستان و رمان داشته و دارد. از شاهنامه و هزار و یک شب گرفته تا …

ادامه مطلب