چطور با محافظت از زمین دنیای زیباتری بسازیم

همه ما به دنبال پیشرفت در وضعیت فعلی‌مان و برداشتن قدم‌های بیشتر در راه رسیدن به اهدافمان هستیم. تلاش می‌کینم تا موفق‌تر، سالم‌تر و بهتر شویم. اما تا به حال از خودمان سوال کردیم که برای محافظت از زمین چه کاری انجام دادیم؟ همه ما می‌دانیم که باید حواسمان به زمین و منابعش باشد، اما چون …

ادامه مطلب