چطور در مقابل آسیب های اجتماعی از خودمان محافظت کنیم

آسیب های اجتماعی در تعریف به معنای رفتاری است که خارج از چهارچوب اخلاق جامعه و انتظار افراد شکل گرفته و انجام می‌شود. در تمام جوامع افرادی وجود دارند که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار می‌کنند و در نتیجه باعث ایجاد آسیب های اجتماعی می‌شوند. در جامعه‌شناسی، آسیب های اجتماعی دسته‌بندی‌های گسترده و زیادی دارند از …

ادامه مطلب