مهراز ; چطور زندگی مطلوبمان را بسازیم؟ چکیده کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

در این قسمت از سری مهراز می‌خواهیم چکیده کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی را بررسی کنیم. در سری مطالب مهراز به بررسی کتاب‌های مفید می‌پردازیم و سعی می‌کنیم چکیده‌ای از آنها را به همراه برداشت خودمان ارائه دهیم. در دو قسمت آخر به کتاب، «به انجام رساندن کارها» اثر دیوید آلن و کتاب «هوشمند …

ادامه مطلب