چطور از موفقیت‌های خودمان تعریف کنیم و دیگران فکر نکنند ما خودشیفته هستیم!

ما آدم‌ها دوست داریم درباره موفقیت‌ها و اتفاقاتی که ما را شاد می‌کند صحبت کنیم اما همیشه ترس از این داریم که نکند دیگران فکر کنند ما فردی خودشیفته هستیم و مغرورانه داریم خودمان را بزرگ نشان می‌دهیم. این حس اصلا دلچسب نیست همچنین نمی‌توان از موفقیت‌هایمان صحبت هم نکنیم چون دلمان می‌خواهد شادی خودمان …

ادامه مطلب