خلاصه کتاب گتسبی بزرگ و چرا این کتاب یک اثر مهم است؟

کتاب گتسبی بزرگ (The Great Gatsby) را می‌توان یکی از آثار مهم و تاثیرگذار ادبیات در آمریکا دانست. این کتاب که توسط اسکات فیتز جرالد نوشته شده، در غالب داستانی به شدت جذاب، ماجرای «رویای آمریکایی» و بسیاری از مشکلات آمریکا در آن زمان مثل مصرف‌گرایی، فساد و آرمان‌گرایی را به خوبی به تصویر می‌کشد. …

ادامه مطلب