تفکر انتقادی چیست و چطور از آن برای پیشرفت استفاده کنیم

تفکر انتقادی برخلاف باور عموم به معنی انتقاد داشتن از خود و عیب‌جویی از خود نیست، بلکه روشی است که به توسعه فردی و بهبود مهارت‌ها در زندگی کمک می‌کند. در واقع تفکر انتقادی فرآیندی است که طی آن، شما نسبت به مسائل یا باورهایتان، با دید انتقادی نگاه می‌کنید و اطلاعات‌تان را دوباره بازیابی …

ادامه مطلب