بهین ; پنج دلیل عدم موفقیت تیم شما

بهین یکی از بخش‌های جدید در کنار مهراز و خانومانه در سبکتو است که به انتشار مجدد مقاله‌های مفید و شاید کمی تخصصی از رسانه‌های اینترنتی دیگر می‌پردازد. در دومین قسمت سراغ مقاله “ پنج دلیل عدم موفقیت تیم شما ” از وبلاگ داده‌فیلی رفته‌ایم: به عنوان یک مدیر اجرایی ارشد، شما تمام خواسته‌هایی را که سازمانتان را پایدار نگاه می‌دارد را حفظ می‌کنید، اما ممکن …

ادامه مطلب