چطور با ترس از شکست مقابله کنیم؟

ترس از شکست در مراحل مختلف زندگی مانع رسیدن افراد به خواسته‌ها و اهدافشان شده است. همه ما تجربه لحظه‌ای را داریم که به خاطر ترس از شکست هرگز سراغ کاری نرفتیم، در حالی که می‌توانست ما را به موفقیت برساند. ترس از شکست باعث شده تا استعدادهای زیادی هرگز شکوفا نشود و گاهی مردم …

ادامه مطلب