فوبیای اجتماعی چیست و چطور آن را کنترل کنیم

فوبیای اجتماعی یا اختلال اضطراب اجتماعی، برخلاف اسمش، برای بسیاری از ما شناخته شده است. برای شما هم پیش آمده که زمانی که قرار بوده برای جمعی سخنرانی کنید، دچار اضطراب و نگرانی شده باشید؟ یا به یک مهمانی دعوت شوید که هیچ کس را در آنجا نشناسید و به همین خاطر دوست نداشته باشید …

ادامه مطلب