بی توجهی به دیگران ;گاهی لازمه پیشرفت است

بی ‌توجهی به دیگران، شاید در نگاه اول چیز خوبی به نظر نرسد، به خصوص وقتی حرف از موفقیت به میان باشد. الگوبرداری از افراد موفقیت و پیروی از برنامه‌ای که آنها پیشنهاد می‌کنند، همیشه کاربردی نیست. گاهی باید گوش‌هایتان را بگیرید و حرف‌های منتورها و مردم را نشنیده بگیرید و کاری که فکر می‌کنید …

ادامه مطلب