۴ راهکار برای داشتن بهترین برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که از ابتدای شروع دوران تحصیل باید به دانش‌آموزان آموخته شود، اما متاسفانه توجهی به این موضوع نمی‌شود. بسیاری از ما تجربه روزهایی که از پس انجام تکالیف مدرسه و مرور درس‌ها و آماده شدن برای امتحانات برنیامدیم و در نهایت مجبور شدیم سر کلاس، تکالیف کلاس …

ادامه مطلب