چطور در شرایط سخت و بحران زندگی باید کرد

هر چقدر که شرایط تغییر کند و هر چقدر که سخت یا آسان شود، در نهایت یک کار است که همیشه باید انجام شود: یعنی زندگی باید کرد اما چطور؟ معمولا وقتی ما در یک بحران یا اتفاق خاص قرار می‌گیریم با خودمان فکر می‌کنیم که دنیا به آخر خواهد رسیده و همه چیز تمام …

ادامه مطلب