میکروکتاب ترک سیگار به آسان‌ترین روش

۳۰ میلیون نفر با این روش آزاد شدند

The Easy Way to Stop Smoking
نویسنده: آلن کار
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه

دنبال روشی برای ترک سیگار هستید که دائمی و آسان باشد؟ در این میکروکتاب می‌خواهیم شما را با روشی آشنا کنیم که افراد مشهوری مانند دیوید کامرون (نخست وزیر اسبق انگلستان)، پینک (خواننده)، ریچارد برانسون (بنیانگذار گروه ویرجین) و ۳۰ میلیون نفر دیگر به واسطه آن توانستند به آسانی، سیگار را کنار بگذارند. در این کتاب نمی‌خواهیم از مضرات سیگار بگوییم، چون با آن آشنا هستیم بنابراین مستقیم می‌رویم سراغ آسان‌ترین روش ترک سیگار جهان.

آلن کار، در حال حاضر صاحب یکی از بزرگترین مراکز ترک سیگار در دنیاست. او در ۳۰ سال در روز حدود ۱۰۰ نخ سیگار می‌کشید. اما یک روز در ۴۸ سالگی تصمیم می‌گیرد که خود را از سیگار جدا کند و در این مسیر، به آسان‌ترین روش ترک سیگار می‌رسد. او و سازمانش که به نام “آسان‌ترین روش” شناخته می‌شود تا به حال به بیش از ۳۰ میلیون انسان کمک کردند تا خود را از بند سیگار، الکل و وزن زیاد نجات بدهند.