راهکار موفقیت مشترک هنری فورد ، استیو جابز و وارن بافت