مهراز بررسی کتاب بیشعوری و آنچه باید از بیشعورها بدانیم

احتمالا تا دیروز اگر کسی به شما می‌گفت که یک بیشعور هستید، نه تنها از حرف او ناراحت می‌شدید، بلکه با عکس‌العمل‌تان از خجالت او به خوبی درمی‌آمدید. اما خاویر کرمنت نویسنده کتاب بیشعوری، تقریبا به تمام دنیا اعلام کرد که نه تنها خودش بیشعور بوده، بلکه بیشتر افراد دنیا هم بیشعور هستند. اما واقعا …

ادامه مطلب