خالق بیت‌کوین اولین کتابش را با نام “دوگانگی” منتشر کرد